Ngôi nhà nhỏ bên đống than bùn

“Trong khu vườn rất đẹp này, anh chẳng hề muốn quay lại Paris; và thực ra, nếu không phải để viết cho em thì anh cũng chẳng mảy may nghĩ đến điều đó. Anh chỉ nói với em một cách đơn giản: “Nếu phải thế này, được, ta sẽ tới Paris; nếu phải thế kia, được, ta sẽ ở lại khu vườn”. Anh tìm thấy khắp mọi nơi những điều đáng vẽ. Ở đây thật tuyệt và anh nghĩ mình sẽ học vẽ tốt hơn trong khi vẽ” (Thư gửi em trai Theo).

Tháng 11, 1883
Sơn dầu, toan căng trên bìa cứng, 37,5×55,5
Amsterdam, Bảo tàng Van Gogh

Luna (biên dịch)
Nguồn: Grandi Monografie

Comments are closed.