Ông lão hong lúa trên bếp lò

Vincent, háo hức với việc tìm hiểu nghệ thuật hội hoạ, bền bỉ rèn luyện bằng cách đưa những vật dụng tầm thường và tưởng như thừa thãi vào tranh với nhiều kỹ thuật khác nhau. “Đương nhiên anh không muốn dừng lại ở đây – khi những con cừu đầu tiên qua cầu thì cả đàn cũng theo sau. Những người thợ cuốc, thợ cày, thợ hái cả hai giới: đó là điều anh muốn tiếp tục vẽ. Anh phải quan sát và vẽ tất cả mọi điều thuộc về cuộc sống nông thôn, như những người đã vẽ trước anh và đang vẽ như anh. Anh không còn cảm thấy mình bất lực trước thiên nhiên như một thời” (Thư gửi Theo).

Cuối năm 1881
Chì & phấn vẽ trên giấy, 56 x 45 cm
Otterlo, Bảo tàng Kroller-Muller

Luna (biên dịch)
Nguồn: Grandi Monografie

Comments are closed.