1606 - 1669

Hoạ sĩ và thợ khắc Rembrandt sinh ra tại Leida được xem là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Sống trong thời kỳ cao trào và ý nghĩa nhất của Hà Lan, ông không chọn cách theo con đường riêng của một thể loại. Ông sử dụng kỹ năng phi thường của mình để khẳng định cá tính nghệ thuật tuyệt vời trong mọi hình thức thể hiện. Kho tàng hội hoạ của ông trải rộng qua nhiều giai đoạn khác biệt, từ sức mạnh kịch tính của tuổi trẻ đến sự chân thực đến kinh ngạc trong giai đoạn vẽ chân dung và cường độ cảm xúc trong những tác phẩm sau này. Trong mỗi thời kỳ hoạt động, ông có rất nhiều học viên bên cạnh, những người đã đóng góp tích cực vào các tác phẩm của người thầy trong lúc ông lên danh mục những sáng tạo tiếp theo.

Comments are closed.