Category Archives: Sống THƯỞNG THỨC

Google Art & Culture

Google Arts & Culture là nền tảng trực tuyến mà thông qua đó chúng ta có thể xem hình ảnh và video độ phân giải cao các tác phẩm nghệ thuật và di sản văn hóa thuộc nhiều tổ chức văn hóa và đối tác trên toàn thế giới. https://artsandculture.google.com/
Xem thêm

Sotheby’s

Sotheby's đã hợp nhất nhà sưu tập với các tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp thế giới từ năm 1744. Sotheby's trở thành nhà đấu giá quốc tế đầu tiên khi mở rộng quy mô từ London đến New York (1955), là công ty đầu tiên kinh doanh nghệ thuật tại Hongkong (1973), Ấn Độ…
Xem thêm