Thư viện riêng của những mọt sách sang chảnh

Nếu bạn là người mê đọc sách và sở hữu hàng trăm, hay thậm chí hàng ngàn cuốn sách, thì đây là một số gợi ý sử dụng sáng tạo giá sách để làm nổi bật cá tính của bạn.

Theo Dering Hall

Comments are closed.