Google Art & Culture

Google Arts & Culture là nền tảng trực tuyến mà thông qua đó chúng ta có thể xem hình ảnh và video độ phân giải cao các tác phẩm nghệ thuật và di sản văn hóa thuộc nhiều tổ chức văn hóa và đối tác trên toàn thế giới.

https://artsandculture.google.com/

Comments are closed.