Để gió cuốn đi – Trịnh Công Sơn | Luna

Songwriter: Trịnh Công Sơn
Vocal: Luna

Comments are closed.